Algemene verordening gegevensbescherming Marcin Culi advies

Op basis van de volgende 2 grondslagen verzameld Marcin Culi advies gegevens.

Toestemming

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Marcin Culi advies verzameld via email, telefoon en gesprekken gegevens voor het kunnen uitvoeren van zijn werkzaamheden, het sturen van offertes, receptuur, beeldmateriaal van gerechten, advies over verschillende horeca gerelateerde zaken, het aanvragen van informatie van leveranciers 

Privacy Statement

Privacy Verklaring Marcin Culi advies.

 1. Marcin culi advies Privacy Verklaring Hier vind je de privacy verklaring van Marcin Culi advies. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Marcin culi advies.
 2. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inleiding

 1. Doel gegevens
 2. Ontvangers
 3. Opslag periode
 4. Jouw rechten
 5. beveiliging
 6. plichten

0. Inleiding

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Marcin Culi advies. Marcin Culi advies is een horeca advies bureau dat zich richt op het helpen verbeteren van horeca gerelateerde zaken op het gebied van keuken, daarnaast verzorgt het workshops, kookdemos en is in te huren als kok aan huis. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Marcin Culi advies verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Marcin Culi advies, neem dan gerust contact op! info@marcinbeaufort.nl | 0031 652302188 Prinsestraat 11 | 4506AG |Cadzand Nederland Btw. Nr. 151340420B01 | KVK Nr. 70344507 Marcin Culi advies  is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Marcin Beaufort.

1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Marcin Culi advies. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven Marcin Beaufort stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Marcin Culi advies. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Marcin Culi advies via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Yourhosting De website van Marcin Culi advies verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
 4. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Marcin Culi advies, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
 5. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Gmail. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@marcinbeaufort.nl.
 6. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Marcin Culi advies via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard

2 .Ontvangers

De zaakvoerder van Marcin Culi advies, Marcin Beaufort heeft toegang tot uw gegevens.
Yourhosting heeft toegang tot de statistieken van de website.

3. Opslag periode

De gegevens die Yourhosting op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Meer info en de verwerkersoverenkomst is te vinden via de volgende link https://www.yourhosting.nl/static/content/downloads/algemene-voorwaarden/Verwerkersovereenkomst.pdf

Gmail De e-mail van Marcin Culi adveis wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

4. Rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Marcin Culi advies vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Marcin Culi advies. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Marcin Culi advies. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Marcin Culi advies opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Marcin Culi advies al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Jouw rechten 06. 03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Marcin Culi advies vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Marcin Culi advies niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.. 05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat VersGemerkt jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@marcinbeaufort.nl Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Marcin Culi advies of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor hen. bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar

5. Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Marcin Culi advies prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Marcin Culi advies ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Marcin Culi advies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten, producten, offertes, receptuur van Marcin Culi advies via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Marcin Beaufort de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Marcin Culi adviesmet anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

6. Plichten

Marcin Culi advies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Marcin Culi advies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Marcin Culi advies te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@marcinbeaufort.nl prinsestraat 11 | 4506AG | Cadzand Nederland Btw. Nr. 151340420B01 | KVK Nr. 70344507

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Marcin Culi-Advies Beaufort

Verwerkersovereenkomsten

Marcin Culi advies heeft met alle externe partijen, met wie Marcin Culi advies persoonsgegevens deelt, verwerkersovereenkomsten gesloten. Ontstaat een datalek bij één van de verwerkers of medeverantwoordelijken, dan heeft Marcin Culi advies in ieder geval zwart op wit staan hoe je omgaat met dat probleem en welke partij voor de boetes en schadevergoeding moet opdraaien.

Data protection impact assesment

Marcin Culi advies hoeft geen  geen DPIA hoeft uit te voeren want Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming

Marcin Culi advies voldoet aan geen van de criteria voor het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming .

Privacy by design en privacy by default

Marcin Culi advies werkt volgens de AVG-uitgangspunten van privacy by design en privacy by default

Aansprakelijkheid

Er is geen disclaimer/Proclaimer op de website.

Register Datalekken

Er wordt een register aangelegd te worden waarin de eventuele datalekken geregistreerd worden en waarom wel/niet gemeld aan de autoriteiten.
Als er datalekken zijn moeten deze gemeld worden bij:
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?1